Our collection

Fleece
Fleece
E25.00

Sticker #1
Sticker #1
E1.00

Member subscription 1 year
Member subscription 1 year
E20.00

T-Shirt HTC 300
T-Shirt HTC 300
E10.00

T-Shirt HTC 300 Woman
T-Shirt HTC 300 Woman
E10.00

Member subscription 1 year - Rest of Greece
Member subscription 1 year - Rest of Greece
E20.00

Polo casual wear - Blue
Polo casual wear - Blue
E16.00

Click for Athens, Greece Forecast
Νομικές Συμβουλές PDF Εκτύπωση E-mail
Γράφει ο/η Administrator   
17.06.05

ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥΣ & ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Χρειάζεται να αλλάξω πλαίσιο στη μοτοσικλέτα μου, μετά από ατύχημα. Τι γίνεται με την άδεια  κυκλοφορίας και τη νομιμότητα του νέου πλαισίου.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Με απόφαση του υπουργού Συγκοινωνιών από το 1968, απαγορεύθηκε η αντικατάσταση πλαισίου για οποιονδήποτε λόγο. 'Έτσι, αν το πλαίσιο δεν είναι δυνατόν να επισκευασθεί. υπάρχει καταστροφή της μοτοσικλέτας.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: 'Έχω χάσει την άδεια κυκλοφορίας και μαζί το σήμα για τα τέλη κυκλοφορίας. Τι θα χρειαστεί να ξαναπληρώσω;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ως, προς την άδεια κυκλοφορίας, δεν υπάρχει πρόβλημα: γίνεται στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Συγκοινωνιών, μια δήλωση απώλειας και αντικαθίσταται. Δε γίνεται το ίδιο όμως και για το σήμα τελών κυκλοφορίας, το οποίο πρέπει να ξαναπληρωθεί στην αρμόδια ΔOY. Στην πράξη,  όταν κάποιος έχει φυλάξει την απόδειξη πληρωμής, αποφεύγει να ξαναπληρώσει  και σε τυχόντα έλεγχο, εξηγεί στους αστυνομικούς την κατάσταση, ελπίζοντας να βρει κατανόηση (χωρίς όμως να την βρίσκει πάντοτε) Το γράμμα του νόμου προβλέπει κυρώσεις όταν το σήμα δεν έχει επικολληθεί, ανε­ξάρτητα από την αιτία της μη επικόλλησης...

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: 'Έπεσα θύμα ατυχήματος και το αυτοκίνητο, παρότι αποδέχεται την ευθύνη, είναι ανασφάλιστο. Τι πρέπει να κάνω για να αποζημιωθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να γίνει αγωγή κατά ενός Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία "Επικουρικό Κεφάλαιο" (Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 58). Αυτό είναι υποχρεωμένο να δώσει αποζημίωση, την οποία στην συνέχεια θα προσπαθήσει να ει­σπράξει από τον οδηγό, ή ιδιοκτήτη του ανασφάλιστου αυτοκινήτου.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι γίνεται αν δεν υπογράψω την κλήση που μου έκοψαν σε μπλόκο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η υπογραφή ή όχι της κλήσης αφορά την παραλαβή της και άρα δεν έχει μεγάλη σημασία, αφού σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι αυτός που την υπογράφει παραδέχεται ότι φταίει. Μπορεί δηλαδή, αυτός που υπογράφει την κλήση στη συνέχεια να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του στον υποδιοικητή της αρμόδιας Τροχαίας, να ζητήσει την αθώωσή του από το Πταισματοδικείο κ.λπ.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: 'Έπεσα σε έλεγχο στάθμης θορύβου. Ποια είναι η σωστή διαδικασία και τι μπορώ να κάνω αν η μέτρηση δεν γίνεται σωστά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η μέτρηση θορύβου πρέπει να γίνεται:

Α με κατάλληλο όργανο, μισό μέτρο και σε γωνία 45 μοίρες από την εξάτμιση

Β σε κατάλληλο μέρος (χωρίς περιβαλλοντικό θόρυβο)
Γ στις στροφές κινητήρα που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας

 

Αν κάποια από τις προϋποθέσεις αυτές δεν εκπληρώνεται. τότε η μέτρηση είναι παράνομη και μπορεί κανείς:

Α να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του στην προϊσταμένη αρχή αυτής που ενήργησε τον έλεγχο

Β να προσφύγει στην Δικαιοσύνη (οι λεπτομέρειες είναι πολλές και δεν μπορούν να εκτεθούν εδώ)

Γ να κάνει αναφορά κατά των οργάνων που ευθύνονται για την παρανομία. ακόμα και να υποβάλλει μήνυση εναντίον τους

Δ να ζητήσει επανεξέταση του θορύβου (στο ΠΕΡΠΑ ή στο Υπουργείο Συγκοινωνιών).

 

Εξαίρεση: αν η εξάτμιση είναι κομμένη, τρυπημένη, χωρίς το τελικό τμήμα της κ.λπ. τότε μπορούν να επιβληθούν κυρώσεις και χωρίς μέτρηση. Εδώ πρέπει να υπογραμμισθεί ότι, προκειμένου για την περιοχή Αθηνών, ισχύει τυπικά ακόμη η περιβόητη εγκύκλιος του Εισαγγελέα κου Κανελλόπουλου, για δήμευση των μοτοσικλετών που προκαλούν εκκωφαντικό θόρυβο.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τραυματίσθηκα σε τροχαίο ατύχημα χωρίς να ευθύνομαι, αλλά η ασφαλιστική εταιρεία αυτού που με χτύπησε, αρνείται να με αποζημιώσει για τον τραυ­ματισμό μου, για ψυχική οδύνη. Τι να κάνω;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κατ' αρχάς ο όρος "ψυχική οδύνη" αφορά στην περίπτωση θανάτου. 'Όταν πρόκειται για μη θανάσιμο τραυματισμό, χρησιμοποιούμε τον όρο "ηθική βλάβη", δηλαδή ψυχική και σωματική ταλαιπωρία και πόνο λόγω του τραυματισμού. Οι ασφαλιστικές εταιρείες κατά κανόνα, είτε δεν δίνουν αποζημίωση για ηθική βλάβη εξ αιτίας του τραυματισμού. είτε δίνουν αστείες αποζημιώσεις. Ιδίως εάν καταλάβουν ότι χρεια­ζόμαστε χρήματα, Π.χ. για την επισκευή της μοτοσυκλέτας μας, Το εκμεταλλεύονται δεό­ντως προς όφελός τους: δίνουν χρήματα για τις επισκευές και "γλιτώνουν" την απο­ζημίωση για τον τραυματισμό.

Η λύση είναι πρώ­τον η επίδοση εξωδί­κου (για να τρέχουν και οι τόκοι) και δεύ­τερον, η κατάθεση και επίδοση αγωγής, οπό­τε η υπόθεση φεύγει

από τους ασφαλιστές -διακανονιστές και πηγαίνει στους δικηγόρους της ασφαλιστικής εταιρίας, οι οποίοι είναι λογικότεροι. Τέλος, αν κανείς δεν έχει άμεση ανά­γκη χρημάτων, τον συμφέρει να επιλέξει την δικαστική οδό, διότι οι αποζημιώσεις για ηθική βλάβη που επιδι­κάζονται από τα Δικαστήρια είναι συνήθως πολύ μεγα­λύτερες από την καλύτερη "προσφορά" της ασφαλιστι­κής εταιρίας. Συχνά η αναλογία αυτή υπερβαίνει το ένα προς δέκα (δηλαδή Π.Χ. για τραυματισμό που η ασφαλι­στική έδινε ως ηθική βλάβη 50.000 -100.000 δρχ. Τo Δι­καστήριο επιδίκασε 1.000.000 δρχ.).

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: 'Όταν ο πραγματογνώμονας της

ασφαλιστικής εταιρίας γράφει ότι κάποια χτυ­πημένα σημεία της μοτοσικλέτας (π.Χ. ρεζερ­βουάρ) πρέπει να επι­σκευασθούν και όχι να αντικατασταθούν με και­νούρια ανταλλακτικά, τι πρέπει να κάνω:

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εδώ υπάρχουν δύο επιλογές. Α) Αντικαθιστώ τα χτυ­πημένα σημεία με και­νούρια ανταλλακτικά και ζητώ από την ασφαλιστι­κή εταιρία όλα Τα χρή­ματα που ξόδεψα (επιδί­δω εξώδικο ή αγωγή). Β) Επισκευάζω Τα χτυ­πημένα σημεία και ζητώ, αφ' ενός τα έξοδα επισκευής και αφ' ετέρου ένα εύλογο ποσό ως μείωση της εμπο­ρικής αξίας της μοτοσυκλέτας μου (π.Χ. 5% επί της αγο­ραίας αξίας της). Επειδή σπάνια οι ασφαλιστές δίνουν χρήματα για τον λόγο αυτόν, επιδίδω εξώδικο ή κατ' ευθείαν αγωγή.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δεν έχω χρήματα για να επισκευάσω τη μοτοσυκλέτα μου, το συνεργείο θέλει τα λεφτά του με την παράδοση, ενώ η ασφαλιστική εταιρία δεν πληρώνει χωρίς αποδείξεις. Τι να κάνω:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αναγκαστικά θα πρέπει να επιλεγεί η δι­καστική οδός. Δηλαδή θα πρέπει να πάρει κανείς προ­σφορές από συνεργεία για Το κόστος επισκευής(ανταλλακτικά και εργασίες αναλυτικά) και να καταθέσει αγωγή. Τα Δικαστήρια κάνουν δεκτές τις προσφορές, αρκεί να είναι ακριβείς, λεπτομερείς και βάσιμες.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Κατά το ατύχημα έπαθε στρέβλωση ο σκελετός της μοτοσυκλέτας μου, ο οποίος είναι από αλουμίνιο. Ο πραγματογνώμονας της ασφαλιστικής λέει να τον πάω στην καλίμπρα, αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν επισκευάζεται. Τι να κάνω;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: δυστυχώς με Υπουργική Απόφαση του 1968. απαγορεύεται η αντικατάσταση των πλαισίων, ακόμη και όταν είναι από αλουμίνιο. Μετά από υπόμνη­μα της ΜΟΤΟΕ (Μάρτης του 199) επίκειται η αλλαγή της ρύθμισης αυτής, από Το Υπουργείο Μεταφορών. Μέχρι τότε, η μόνη λύση είναι να θεωρείται η μο­τοσυκλέτα ως ολικά κατεστραμμένη και να ζητείται η αξία της κατά την στιγμή του ατυχήματος (εμπορική αξία). Αν η μοτοσυκλέτα πουληθεί (π.χ. ως ανταλλακτι­κά), το ποσό που θα εισπραχθεί πρέπει να αφαιρεθεί από την εμπορική αξία. Αν όχι, τότε ο ασφαλιστής που αποζημιώνει έχει το δικαίωμα να πάρει την κατεστραμ­μένη μοτοσυκλέτα, για να την πουλήσει εκείνος.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Με χτύπησε κάποιος και με εγκατέλειψε. Η μοτοσυκλέτα μου υπέστη ζημίες, εγώ τραυματίσθηκα, αλλά ο δράστης παραμένει άγνωστος, αφού ούτε εγώ, ούτε κάποιος άλλος κατέγραψε τον αριθμό κυ­κλοφορίας του οχήματος του. Τι μπορώ να κάνω;

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για τις υλι­κές ζημιές (μοτοσυκλέτα) δεν μπορεί να γίνει τίπο­τε. Για τις ζημιές όμως λό­γω του τραυματισμού, μπορεί να κατατεθεί αγω­γή κατά του ΝΠΙΔ "Επι­κουρικό Κεφάλαιο", το οποίο ευθύνεται για πλή­ρη αποζημίωση --που συμπεριλαμβάνει Και την ηθική βλάβη εξ αιτίας του τραυματισμού. 'Έτσι, έστω και με καθυστέρηση δύο ή τριών χρόνων, η αποζη­μίωση θα είναι εφικτή, για ό,τι έχει σχέση με τον τραυματισμό.

 

 

 

ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

 

Σύμφωνα με δικαστικές αποφάσεις:

  1. Σε δρόμους κεντρικούς διαμπερούς κυκλοφορίας από όπου διέρχονται οχήματα πυροσβεστικά � νοσοκομειακά, απαγορεύεται η τοποθέτηση σαμαριών.
  2. Στους δευτερεύοντες δρόμους επιτρέπεται, εφόσον έχουν εφαρμοστεί ηπιότεροι τρόποι ανάσχεσης της ταχύτητας και έχουν αποτύχει, και εφόσον τα σαμαράκια ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ και εφόσον υπάρχει προειδοποιητική σήμανση.
  3. Στα παράνομα σαμαράκια πρέπει οι κατασκευαστές να διώκονται ποινικά και υπάρχει αφ ενός ευθύνη για αποζημίωση σε περίπτωση τραυματισμού και υλικών ζημιών και αφετέρου υποχρέωση αποξήλωσης.

 

Παρακαλούμε, όποιος τραυματίστηκε ή έπαθε βλάβη από τα σαμαράκια να επικοινωνήσει με τη λέσχη. Επίσης για οποιανδήποτε νομική συμβουλή ή πρόβλημα μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη ΛΕΜΙ ώστε να διαβιβάσουμε το θέμα στον Αντιπρόεδρο και Νομικό Εκπρόσωπο της ΜΟΤΟΕ κο Γαζούλη

----

Αναδημοσίευση απο το site www.varaderoclub.gr

Τελευταία ανανέωση ( 31.05.06 )
 
< Προηγ.
© 2017 www.transalp.gr
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.