... μέχρι τότε... για να γίνετε μέλος του συλλόγου, πρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής (λεπτομέρειες εσωκλείονται).