Καταστατικό του Συλλόγου

Σκοπός του συλλόγου
December 6, 2020
ITT 2012 Αυστρία
December 7, 2020
Show all
ΑΡΘΡΟ 1ο Επωνυμία-Τίτλος-Εδρα ΑΡΘΡΟ 16ο
ΑΡΘΡΟ 2ο Σκοπός-Μέσα ΑΡΘΡΟ 17ο Εκπροσώπηση σε Γ.Σ Σωματείων, Ενώσεων και Ομοσπονδιών
ΑΡΘΡΟ 3ο Οργανα ΑΡΘΡΟ 18ο Αρχιαιρεσίες
ΑΡΘΡΟ 4ο Τμήματα ΑΡΘΡΟ 19ο Ανακήρυξη Υποψηφίων
ΑΡΘΡΟ 5ο Μέλη ΑΡΘΡΟ 20ο Ψηφοδέλτια-Τρόπος Εκλογής
ΑΡΘΡΟ 6ο Πόροι ΑΡΘΡΟ 21ο Ψήφος με Αλληλογραφία
ΑΡΘΡΟ 7ο Διοίκηση ΑΡΘΡΟ 22ο Ελεγκτική Επιτροπή
ΑΡΘΡΟ 8ο Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ ΑΡΘΡΟ 23ο Εφορευτική Επιτροπή
ΑΡΘΡΟ 9ο Συνεδρίαση Δ.Σ ΑΡΘΡΟ 24ο Βιβλία
ΑΡΘΡΟ 10ο Εκπροσώπηση του Σωματείου ΑΡΘΡΟ 25ο
ΑΡΘΡΟ 11ο Μείωση Μελών του Δ.Σ ΑΡΘΡΟ 26ο Σφραγίδα
ΑΡΘΡΟ 12ο Αρμοδιότητες του Δ.Σ ΑΡΘΡΟ 27ο Διακριτικό Σήμα
ΑΡΘΡΟ 13ο Παύση των Μελών του Δ.Σ ΑΡΘΡΟ 28ο
ΑΡΘΡΟ 14ο Καθήκοντα Μελών του Δ.Σ ΑΡΘΡΟ 29ο Εναρξη ισχύος του Καταστατικού
ΑΡΘΡΟ 15ο Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΤΙΤΛΟΣ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείo, με την επωνυμία “Φίλοι της μοτοσικλέτας Transalp στην Eλλάδα” και με τον διακριτικό τίτλο “HELLAS TRANSALP CLUB” στην αγγλική, με έδρα τo Χαλάνδρι Αττικής, οδός Ζαλοκώστα, αρ. 24 . Η δραστηριότητα του απλώνεται σε όλη τη γεωγραφική έκταση της Ελλάδος. Μόνο σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο (συντομογραφία “Δ.Σ.”) του Σωματείου κρίνει απαραίτητο και αποφασίζει ανάλογα, θα δημιουργηθούν μικρότερα παραρτήματα (συντομογραφία “Γραφεία”) ή Περιφερειακές Ομάδες (συντομογραφία “Π.Ο.”) σε άλλες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας ή του Εξωτερικού για την αντιμετώπιση των αναγκών των δραστηριοτήτων του.
Το Σωματείο μπορεί να χρησιμοποιεί στις διάφορες προς τα έξω σχέσεις του τον ανωτέρω διακριτικό αγγλικό τίτλο “HELLAS TRANSALP CLUB”, αφού το Σωματείο έχει πάρει σχετική άδεια από την εταιρεία “Αφοί Σαρακάκης ΑΕΒΕ” η οποία είναι και η επίσημη αντιπροσωπεία της εταιρείας “Honda Motor Company” στην Ελλάδα, για να χρησιμοποιηθεί το όνομα “TRANSALP” εντός της επωνυμίας, του διακριτικού τίτλου, του διακριτικού του σήματος και της σφραγίδας του.

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ

Το Σωματείο επιδιώκει ουσιαστικούς στόχους, εκδηλώσεις και δραστηριότητες στον τομέα του μηχανοκίνητου δίκυκλου τουρισμού, της περιήγησης, της ψυχαγωγίας, της εξύψωσης της ιδέας, της προαγωγής και της ανάπτυξης του επιπέδου, της φύσης και της χρήσης της μοτοσικλέτας γενικότερα στον Ελληνικό χώρο. Το Σωματείο ιδρύεται και δραστηριοποιείται αποκλειστικά και μόνο για κοινωφελείς και μη κερδοσκοπικούς σκοπούς, σύμφωνα με τις ισχύουσες νόμιμες διατάξεις.
Για την επίτευξη του σκοπού και των στόχων του το Σωματείο βασίζεται στην αμοιβαία και αρμονική συνεργασία και τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του, η οποία επιτυγχάνεται μέσω παρουσιάσεων, σεμιναρίων, συνελεύσεων, εκδηλώσεων, τακτικών συνευρέσεων, ανταλλαγής ιδεών, απόψεων και πληροφοριών, συζητήσεων καθώς και μέσω συλλογικών, ενημερωτικών, ψυχαγωγικών, περιηγητικών, εκπαιδευτικών και εκδρομικών διοργανώσεων. Επίσης το Σωματείο προωθεί και κατ΄ επέκταση ενέργειες, τις οποίες θεωρεί κατάλληλες για τη βελτίωση της δημόσιας οδικής ασφάλειας και της οδηγικής συμπεριφοράς, όπως π. χ. σεμινάρια για την κυκλοφοριακή και οδική ασφάλεια και αγωγή, εκδηλώσεις και διοργανώσεις με επίκεντρο τη μοτοσικλέτα και τον εξοπλισμό της, εκπαιδευτικά σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης και ασφαλούς ένδυσης, τεχνικά σεμινάρια γύρω από την επιστήμη, την τεχνολογία, τη λειτουργία, τη χρήση και τη συντήρηση της μοτοσικλέτας, μέτρα πρόληψης για την προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος, κλπ.
Η υλοποίηση των στόχων του Σωματείου θα γίνει μέσα από τις παρακάτω ενδεικτικές δραστηριότητες.

 • Έκδοση εντύπων, είτε με τη μορφή ενημερωτικών περιοδικών, είτε με τη μορφή βιβλίων, είτε με την μορφή ανακοινώσεων ή έκτακτων εκδόσεων, εξειδικευμένων πάνω σε θέματα που αφορούν τη μοτοσικλέτα εν γένει και τη χρήση αυτής.
 • Διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, περιηγήσεων και εκδρομών.
 • Διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων, παρουσιάσεων, συμποσίων, συνεδρίων, εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων με αντικείμενα την ενημέρωση των ενδιαφερομένων πάνω σε θέματα που αφορούν τη μοτοσικλέτα γενικότερα και τη χρήση αυτής, ή άλλων συναφών ή σχετικών θεμάτων.
 • Σχεδιασμός και εκπόνηση μελετών, άρθρων, εγχειριδίων και ανακοινώσεων πάνω σε θέματα που αφορούν τη μοτοσικλέτα εν γένει και τη χρήση αυτής.
 • Συνεργασία σε θέματα που αφορούν τη μοτοσικλέτα και τα συναφή με αυτή ζητήματα με τους αρμόδιους ή σχετιζόμενους, δημόσιους (και ιδιαίτερα με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών) ή ιδιωτικούς φορείς, εταιρείες του χώρου, άλλα σωματεία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κλπ.
 • Συνεργασία με φορείς του εξωτερικού και ιδιαίτερα με αυτούς που έχουν σχέση με τη μοτοσικλέτα εν γένει και τη χρήση αυτής.
 • Κάθε άλλη δραστηριότητα που στοχεύει στην προαγωγή και προώθηση των στόχων του Σωματείου και της ενημέρωσης πάνω σε θέματα ανάπτυξης της λειτουργίας και της ασφαλούς χρήσης και οδικής κίνησης της μοτοσικλέτας.

Για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών του Σωματείου, όλα τα μέλη έχουν καθήκον να εργάζονται για την ευόδωση των σκοπών του χωρίς αμοιβή ή αποζημίωση και δικαιούνται ν’ απαιτούν την τήρηση του Καταστατικού.
Τα μέσα του Σωματείου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την επίτευξη των σκοπών του. Τα μέλη δεν επιτρέπεται να αποκομίζουν ως μεμονωμένα άτομα κέρδη ή παροχές από τα μέσα του Σωματείου.
Το Σωματείο έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία, δεν έχει όμως κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΟΡΓΑΝΑ

Τα όργανα του Σωματείου είναι:

 • Η Γενική Συνέλευση, (συντομογραφία “Γ.Σ.”).
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο, (συντομογραφία “Δ.Σ.”).
 • Η Ελεγκτική Επιτροπή

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποτελείται από όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη. Θα πρέπει να συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο στα πλαίσια της συνάντησης των μελών του Σωματείου και συγκαλείται από το Δ.Σ. του Σωματείου.
Η παρουσία ακροατών στο χώρο της Γενικής Συνέλευσης επιτρέπεται. Η μαγνητοφώνηση ή/και μαγνητοσκόπηση ή/και καταγραφή με ηλεκτρονικά μέσα, κατά τη διάρκεια μιας Γ.Σ. επιτρέπεται αν έχει παραχωρηθεί εκ των προτέρων η σχετική άδεια από το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΤΜΗΜΑΤΑ

Ίδρυση ή κατάργηση τμημάτων, επιτροπών, Περιφερειακών Ομάδων (Π.Ο.), Γραφείων και υπηρεσιών γίνεται μόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση του. Το Σωματείο μπορεί να γίνει μέλος υπερκείμενων ή άλλων σωματείων ή φορέων, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΜΕΛΗ

Μέλη του Σωματείου εγγράφονται, όλοι οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν και ενστερνίζονται τις βασικές προϋποθέσεις του παρόντος και αφού έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος (18ο) της ηλικίας τους. Μέλος του Σωματείου μπορεί να είναι και ένα νομικό πρόσωπο του δημοσίου ή του ιδιωτικού δικαίου. Η είσοδος στο Σωματείο δεν προϋποθέτει την κατοχή συγκεκριμένου τύπου μοτοσικλέτας.
Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε δόκιμα, τακτικά και επίτιμα. Ακόμη υπάρχουν οι συνδρομητές και οι χορηγοί του Σωματείου.
ΔΟΚΙΜΑ ΜΕΛΗ: Κάθε μέλος που εγγράφεται πρώτη φορά στο Βιβλίο Μελών του Σωματείου γίνεται υποχρεωτικά δόκιμο. Για την εγγραφή και διατήρηση ενός δόκιμου μέλους στο Σωματείο απαιτείται αίτηση η οποία θα εγκριθεί από το Δ.Σ. και η αντίστοιχη καταβολή του ποσού της ετήσιας συνδρομής. Το δόκιμο μέλος έχει δικαίωμα ψήφου στις Γ.Σ, αλλά δεν έχει δικαίωμα να εκλέγεται στο Δ.Σ, στην Ελεγκτική Επιτροπή ή στην Εφορευτική Επιτροπή.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει το δόκιμο μέλος του οποίου η αίτηση θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον: α) κατέχει έγκυρη ισχύουσα άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας και (γ) είναι κάτοχος μοτοσικλέτας. Για την εγγραφή και διατήρηση ενός τακτικού μέλους στο Σωματείο απαιτείται η καταβολή του ποσού της ετήσιας συνδρομής. Το τακτικό μέλος έχει δικαίωμα ψήφου στις Γ.Σ. (δικαίωμα του εκλέγειν) και το δικαίωμα να εκλέγεται (δικαίωμα του εκλέγεσθαι) στο Δ.Σ., στην Ελεγκτική ή στην Εφορευτική Επιτροπή.
Για την υποβολή της αίτησης εισόδου στο Σωματείο θα πρέπει να χρησιμοποιείται το ειδικό έντυπο εγγραφής που εκδίδει το Σωματείο. Κάθε μέλος θα λαμβάνει εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση της αίτησης εισόδου του στο Σωματείο, μία προσωπική “Ταυτότητα Μέλους”, η οποία θα εκδίδεται αποκλειστικά και μόνο από το Δ.Σ. και θα φέρει την υπογραφή του μέλους
Το Δ.Σ. οφείλει να αποφασίσει για την εισδοχή του ενδιαφερόμενου το αργότερο σε είκοσι (20) μέρες από την υποβολή της αίτησης αυτού. Εφόσον η αίτηση εγκριθεί από το Δ.Σ. το μέλος θεωρείται εγγεγραμμένο στη σύνθεση της Γ.Σ. από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής του.
Οι οικονομικές εκκρεμότητες των μελών θα πρέπει να τακτοποιούνται εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση της αίτησης εισόδου των και οπωσδήποτε πριν την παραλαβή της Ταυτότητας Μέλους. Η αύξηση και η μείωση των ποσών της εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής, τόσο των μελών όσο και των συνδρομητών, καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.
ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ – ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: Επίτιμα μέλη και Επίτιμοι Πρόεδροι ανακηρύσσονται με απόφαση της Γ.Σ., ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., τα πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαίρετες υπηρεσίες τόσο στο Σωματείο όσο και στο χώρο της μοτοσικλέτας γενικότερα. Τα Επίτιμα Μέλη (αξίωμα τιμητικό που δεν προϋποθέτει την ύπαρξη της ιδιότητας τακτικού μέλους του Σωματείου) και οι Επίτιμοι Πρόεδροι (αξίωμα τιμητικό που προϋποθέτει την ύπαρξη της ιδιότητας τακτικού μέλους του Σωματείου) έχουν τιμητική μεταχείριση στις εκδηλώσεις του Σωματείου. Τα Επίτιμα Μέλη απαλλάσσονται από την καταβολή ετήσιας συνδρομής στο Σωματείο και δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, μπορούν όμως να παίρνουν το λόγο και να κάνουν προτάσεις στις Γενικές Συνελεύσεις, όπως επίσης και να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Σωματείου.
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ: Συνδρομητές είναι όσα άτομα, ή/και νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή του ιδιωτικού δικαίου, απολαμβάνουν τις υπηρεσίες ενημέρωσης του Σωματείου με παράλληλη καταβολή του ποσού της ετήσιας συνδρομής. Η αύξηση και η μείωση των ποσών της εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.
ΧΟΡΗΓΟΙ: Χορηγοί είναι όσα άτομα ή/και νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή του ιδιωτικού δικαίου, που χωρίς να είναι μέλη προσέφεραν σπουδαίες υπηρεσίες ή/και οικονομικές συνεισφορές ή/και συνεισφορές σε είδος εξοπλισμού στο Σωματείο και εργάσθηκαν αποτελεσματικά για την επίτευξη των σκοπών του. Οι χορηγοί απολαμβάνουν τις υπηρεσίες ενημέρωσης του Σωματείου και απαλλάσσονται από την καταβολή ετήσιας συνδρομής στο Σωματείο.
Η ιδιότητα του μέλους παύει:

 • Με το θάνατο (φυσικό πρόσωπο) ή με τη διάλυση (νομικό πρόσωπο) του μέλους,
 • Με την αποχώρηση από το σωματείο,
 • Με αποβολή με σχετική απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ.

Όποιος έπαψε να είναι μέλος του σωματείου δεν έχει πλέον ουδεμία αξίωση ή οποιαδήποτε απαίτηση από το σωματείο, ούτε κανένα δικαίωμα στην περιουσία του, ενώ είναι υποχρεωμένο εντός δύο (2) ημερών από την παύση του, να παραδώσει πίσω στο Δ.Σ την ταυτότητα του μέλους που του έχει χορηγηθεί.
Τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από το σωματείο. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του.
Κάθε μέλος που η δραστηριότητά του είναι ενάντια στους σκοπούς του σωματείου ή που εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του σωματείου, ή παραβιάζει οποιοδήποτε όρο και άρθρο του παρόντος καταστατικού διώκεται πειθαρχικά και επιβάλλεται ποινή ανάλογη με τη βαρύτητα της πράξης του:

 • Γραπτή επίπληξη,
 • Προσωρινή αποβολή μέχρι ένα χρόνο και
 • Οριστική αποβολή.

Οι ποινές επιβάλλονται μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.
Πρέπει να κοινοποιείται έγγραφα η πρόσκληση για απολογία δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες από το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν από τη σύγκληση της Γ.Σ. Το υπό κατηγορία μέλος δικαιούται να απολογηθεί στη Γ.Σ. Είναι δυνατή η ανάκληση της ποινής που γίνεται με την ίδια διαδικασία. Η απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογημένη, δηλαδή θα πρέπει να μνημονεύει τόσο το άρθρο του καταστατικού, όσο και το παράπτωμα του μέλους. Το μέλος που με ψευδή στοιχεία κατηγόρησε άλλο, με συνέπεια την τιμωρία του δεύτερου, αποβάλλεται από το σωματείο. Μέλος διαγράφεται και μετά από αίτησή του έγγραφη στο Δ.Σ. Το μέλος διαγράφεται και όταν παύσει να συμπληρώνει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να είναι μέλος. Η διαγραφή γίνεται από το Δ.Σ. ύστερα από πρόσκληση προς το μέλος για συμπλήρωση των προϋποθέσεων ή για την εξόφληση των οφειλομένων συνδρομών. Το Δ.Σ. θα πρέπει να κοινοποιήσει στο συγκεκριμένο μέλος μέσα σε δύο (2) εβδομάδες από την σχετική παράβαση, την απόφαση διαγραφής μαζί με την αιτιολόγηση της απόφασης. Το διαγραφέν μέλος ευθύνεται για κάθε υποχρέωση που ανέλαβε έναντι του σωματείου κατά το χρόνο που υπήρξε μέλος του. Συνδρομές ή και εγγραφές που έχουν ήδη καταβληθεί δεν επιστρέφονται.

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΟΡΟΙ

Πόροι του Σωματείου είναι:

 • Τα ποσά που προέρχονται από τα δικαιώματα εγγραφής, τακτικές και έκτακτες συνδρομές και εισφορές αντίστοιχα.
 • Οι κρατικές, δημόσιες ή κοινοτικές επιχορηγήσεις .
 • Οι δωρεές, χορηγίες, τα κληροδοτήματα καθώς και κάθε άλλη είσπραξη που προέρχεται από νόμιμη αιτία. Δωρεές υπό όρους ή διαθήκες που υποχρεώνουν το Σωματείο σε ενέργειες οι οποίες αντιβαίνουν προς τους σκοπούς του δεν γίνονται δεκτές.
 • Η ακίνητη περιουσία του Σωματείου αποκτάται ή μεταβιβάζεται μόνο με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., η οποία θα πρέπει να εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, που καταχωρείται στα πρακτικά αυτού, υπέρ των σκοπών του,
 • Έσοδα από εκδόσεις, από ενημερωτικά σεμινάρια, από συνέδρια, από ψυχαγωγικές και περιηγητικές εκδηλώσεις και από τη διενέργεια οργανωμένων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων του Σωματείου.
 • Έσοδα από τοποθέτηση διαφημίσεων στις σελίδες των εκδόσεων του Σωματείου ή κατά τη διάρκεια άλλων εκδηλώσεων του.

Το Σωματείο έχει το δικαίωμα για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του να απαιτήσει από κάθε νεοεισερχόμενο μέλος εφ’ άπαξ δικαίωμα εγγραφής. Το ποσό του δικαιώματος εγγραφής αποφασίζεται σε ετήσια βάση από το Δ.Σ.
Το Σωματείο έχει το δικαίωμα, αν τούτο καταστεί απαραίτητο, να επιβάλει και έκτακτες εισφορές στα μέλη του για την αντιμετώπιση έκτακτων εξόδων που προκύπτουν από την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου. Τα ποσά των έκτακτων εισφορών αποφασίζονται από το Δ.Σ. αν δεν υπερβαίνουν σαν ποσό το ποσό μιας ετήσιας συνδρομής, διαφορετικά θα πρέπει να εγκρίνονται και από τη Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το Σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) που εκλέγεται μετά από μυστική ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) ενώ συγχρόνως εκλέγονται και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη.
Το Δ.Σ. του Σωματείου αποτελείται από τις εξής επτά (7) θέσεις:

 • τον Πρόεδρο
 • τον Αντιπρόεδρο
 • το Γραμματέα
 • τον Ταμία
 • και τρία (3) τακτικά μέλη Δ.Σ. (Σύμβουλοι Δ.Σ.):
  • μέλος Δ.Σ. (πχ. Υπεύθυνος Ψυχαγωγικού Προγράμματος)
  • μέλος Δ.Σ. (πχ. Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων)
  • μέλος Δ.Σ. (πχ. Υπεύθυνος Συντονισμού Εκδηλώσεων και Δραστηριοτήτων)

Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής και αρχίζει από την εκλογή του. Σε περίπτωση που λήξει η θητεία του και δεν έχει εκλεγεί ακόμη νέο Δ.Σ., παρατείνεται η θητεία του παλαιού Δ.Σ. μέχρι να εκλεγεί το νέο, όμως η παράταση αυτή της θητείας του δεν μπορεί να υπερβεί το χρονικό διάστημα του ενός (1) έτους. Το επανεκλέγειν σε θέσεις του Δ.Σ. επιτρέπεται.
Εντός το πολύ τριών (3) μηνών από την επίσημη ίδρυση του Σωματείου και την καταχώρηση του στο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή θα πρέπει να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. για την ανάδειξη του πρώτου Δ.Σ. του Σωματείου και την ανάδειξη της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

Κατά τη διάρκεια των εκλογών για ανάδειξη νέου επταμελούς Δ.Σ., εκλέγονται και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, αποχώρησης, διαγραφής, διαρκούς κωλύματος ή αδικαιολόγητης απουσίας μέλους του Δ.Σ. (η δικαιολογημένη απουσία κρίνεται από το Δ.Σ. όπως σε περιπτώσεις που ένα μέλος βρίσκεται εκτός Ελλάδος, προσωπικά κωλύματα, προβλήματα υγείας κλπ.) τότε συγκαλείται από τον Πρόεδρο το Δ.Σ. σε έκτακτη συνεδρίαση για πλήρωση της κενής θέσης και καλείται το πρώτο αναπληρωματικό μέλος, το οποίο και καταλαμβάνει την δημιουργηθείσα κενή θέση. Εφόσον υπάρχει ισοψηφία των αναπληρωματικών μελών κατά τις αρχαιρεσίες, διενεργείται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.

Το Δ.Σ συνεδριάζει τακτικώς τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε δίμηνο, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου αυτού. Η πρόσκληση για σύγκληση του Δ.Σ. με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα πρέπει να κοινοποιείται από τον Πρόεδρο σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασής του.
Για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. απαιτείται η παρουσία των � των μελών του. Αν δεν υπάρξει απαρτία αμέσως, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται με την ίδια απαρτία σε δύο (2) ημέρες. Το Δ.Σ. συνεδριάζει έκτακτα, οσάκις το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το 1/3 των μελών του. Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να προτείνει θέματα για συζήτηση. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές, εκτός αν αποφασίσει το αντίθετο το Δ.Σ. μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους του. Στις συνεδριάσεις έχει το δικαίωμα να παρίσταται οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα λόγου έχουν τα μέλη των επιτροπών, καθώς και κάθε άλλο μέλος, μετά από απόφαση του Δ.Σ.. Σε περίπτωση που οι παριστάμενοι διαταράσσουν τη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος μπορεί, μετά από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων μελών του Δ.Σ., ν’ αποβάλει αυτούς που προβαίνουν στη διατάραξη. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δ.Σ. με ανάταση της χειρός, εκτός από προσωπικά θέματα, για τα οποία ήθελε τυχόν ζητηθεί από το 1/3 των παρόντων μελών του Δ.Σ. μυστική ψηφοφορία. Αποφάσεις, που παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία, αναθεωρούνται μόνο με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Δ.Σ.. Αποφάσεις που παίρνονται με ομοφωνία των μελών του Δ.Σ., αναθεωρούνται μόνο με ομοφωνία των μελών του Δ.Σ..
Σε περίπτωση ισοψηφίας , αν μεν η ψηφοφορία είναι φανερή, η λήψη της απόφασης κρίνεται από την ψήφο του Προεδρεύοντος. Αν η ψηφοφορία είναι μυστική επαναλαμβάνεται μέχρι την λήψη της απόφασης. Το Δ.Σ. αποφασίζει στην αρχή της συνεδρίασης, αν η ψηφοφορία θα είναι φανερή ή μυστική.
Οι αποφάσεις του Δ.Σ. θα πρέπει να γνωστοποιούνται σε όλα τα μέλη του Σωματείου, τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε δίμηνο.
Οι τυχόν ενστάσεις και διαμαρτυρίες κατά αποφάσεων του Δ.Σ. επιτρέπονται μόνο εκ μέρους τακτικών μελών και υποβάλλονται σαν    θέματα προς συζήτηση στη Γ.Σ.
Αν κωλύεται ο Πρόεδρος να παραστεί σε μία συνεδρίαση, τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος ή κάποιο άλλο μέλος του Δ.Σ. με υπόδειξη του Προέδρου.
Η επί τέσσερις (4) κατά σειρά συνεδριάσεις του Δ.Σ. αδικαιολόγητη απουσία κάποιου μέλους του Δ.Σ. θεωρείται σαν παραίτηση ή αποχώρηση από τη σύνθεση του Δ.Σ. εκ μέρους του μέλους αυτού.

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σωματείο στις Δικαστικές και άλλες αρχές και σε όλες τις σχέσεις αυτού με τρίτους.
Το Δ.Σ. μπορεί να εκπροσωπηθεί σε δικαστικές ή άλλης φύσης ενέργειες του προς εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου και με πληρεξούσιους δικηγόρους ύστερα από απόφασή του, ή με άλλα μέλη του Δ.Σ. που ορίζονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. με σχετική απόφασή του.

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ

Αν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. μειωθεί και δεν υπάρχουν νόμιμοι αναπληρωτές, το Δ.Σ εξακολουθεί να λειτουργεί με όσα μέλη απαιτούνται για την ύπαρξη απαρτίας του, διαφορετικά προκηρύσσεται Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών Διοικητικού Συμβουλίου ή ζητείται ο διορισμός προσωρινής Διοίκησης από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση του Σωματείου, τις εκδηλώσεις και δραστηριότητές του, αλλά και τη διαχείριση της περιουσίας αυτού. Το ύφος και ο τύπος των εκδόσεων, οι κατευθύνσεις των εκδηλώσεων του Σωματείου και ότι άλλο αφορά τις βασικές δραστηριότητές του αποφασίζονται από το Δ.Σ. Το Δ.Σ. αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων σε συγκεκριμένα άτομα για την εκπόνηση των εκδόσεων και των υπολοίπων δραστηριοτήτων. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για την ανάθεση αρμοδιοτήτων ή εργασιών σε μέλη του Σωματείου ή σε άτομα που δεν ανήκουν στο Σωματείο. Η σύναψη συμβάσεων με τρίτα άτομα ή με Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, δημόσιους Οργανισμούς, κρατικές εταιρίες αποφασίζεται πάλι από το Δ.Σ.
Επίσης φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ. Γενικά, το Δ.Σ. έχει τις αρμοδιότητες που δεν ανήκουν, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και το νόμο στη Γ.Σ. ή σε άλλο όργανο του Σωματείου.
Το Δ.Σ. για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση και επίτευξη των σκοπών του Σωματείου, μπορεί να προσλαμβάνει υπαλλήλους ή άλλους τεχνικούς ή επιστημονικούς συμβούλους και να συγκροτεί τεχνικές επιτροπές από μέλη και μη μέλη του Σωματείου αρκεί τα τελευταία να έχουν τις απαραίτητες και εξειδικευμένες γνώσεις για τον ορισμό τους στις επιτροπές.

ΑΡΘΡΟ 13ο : ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Το Δ.Σ. παύεται προ της λήξης της θητείας του, με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Ειδικά σ’ αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται απαρτία των 1 / 2 των μελών.

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν τα ακόλουθα καθήκοντα:

Ο Πρόεδρος:

Εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις σχέσεις αυτού και είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί στο Δ.Σ. τις ενέργειες που κάνει κάθε φορά.

Μεριμνά για την ακριβή τήρηση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού.
Συγκαλεί τις τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ., καθώς επίσης και τις έκτακτες που ζητούνται να γίνουν με οποιονδήποτε τρόπο προβλέπεται στο παρόν.
Προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εισηγείται για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.
Υπογράφει μαζί με τον Ταμία τα γραμμάτια είσπραξης και με τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές και τα λοιπά αξιόγραφα.
Εκθέτει στη Γ.Σ. τα πεπραγμένα της Διοίκησης και τις αποφάσεις του Δ.Σ.
Ο Αντιπρόεδρος:

Αντικαθιστά τον Πρόεδρο στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και αναλαμβάνει τα καθήκοντα του.
Αντικαθιστά τον Πρόεδρο στην εκπροσώπηση του Σωματείου σε όλες τις σχέσεις αυτού, όταν ο Πρόεδρος δεν δύναται να παρίσταται, και είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί στο Δ.Σ. τις ενέργειες που κάνει κάθε φορά.
Υπογράφει με τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές και τα λοιπά αξιόγραφα.
Ο Γραμματέας:

Είναι υπεύθυνος και αρμόδιος για την διενέργεια της αλληλογραφίας και των δημοσιεύσεων του Σωματείου.

Υπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο του Σωματείου.
Υπογράφει με τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές και τα λοιπά αξιόγραφα.
Φυλάσσει τα Βιβλία της Γραμματείας και τη σφραγίδα του Σωματείου.
Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων και κάθε εγγράφου που αποφασίζει το Δ.Σ.
Είναι αρμόδιος για την λειτουργία της Γραμματείας του Σωματείου και έχει την εποπτεία των αρχείων και των γραφείων του Σωματείου
Ο Ταμίας:

Είναι υπεύθυνος και μεριμνά για τη τήρηση των ταμειακών λογιστικών βιβλίων και της περιουσίας του Σωματείου καθώς και των διπλοτύπων αποδείξεων με τις οποίες εισπράττονται τα έσοδα του Σωματείου.
Είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια των πληρωμών.
Υπογράφει με τον Πρόεδρο τα γραμμάτια είσπραξης (διπλότυπες αποδείξεις), και με τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα τα εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές και τα λοιπά αξιόγραφα. Για κάθε δαπάνη ή εκταμίευση ή πληρωμή που θα γίνεται εκ μέρους του Ταμείου του Σωματείου θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη απόφαση-έγκριση του. Δ.Σ. Στα εντάλματα πληρωμών πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός απόφασης του Δ.Σ. για την έγκριση της δαπάνης. Δαπάνες ή εκταμιεύσεις ή πληρωμές από το Ταμείο του Σωματείου αποφασίζονται, εγκρίνονται και πραγματοποιούνται από τον Ταμία μόνο αν η σχετική δαπάνη ή εκταμίευση έχει συμπεριληφθεί στον ετήσιο προϋπολογισμό. Αν η δαπάνη ή εκταμίευση ή πληρωμή δεν συμπεριλαμβάνεται στον ετήσιο προϋπολογισμό και δεν υπερβαίνει σαν ποσό το ποσό που αντιστοιχεί σε πέντε (5) φορές μιας ετήσιας συνδρομής, πραγματοποιείται μόνο αν αυτή εγκριθεί από το Δ.Σ. Αν η δαπάνη ή εκταμίευση ή πληρωμή δεν συμπεριλαμβάνεται στον ετήσιο προϋπολογισμό και υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε πέντε (5) φορές μιας ετήσιας συνδρομής, πραγματοποιείται μόνο αν αυτή έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. και έχει επικυρωθεί στη συνέχεια από τη Γ.Σ.
Είναι υποχρεωμένος να καταθέτει σε τράπεζα, στο όνομα του Σωματείου τα χρήματα που εισπράττονται για λογαριασμό του Σωματείου.
Είναι υπεύθυνος για την τήρηση καταστάσεων ταμειακής κίνησης, υποβάλλοντας αυτές στο Δ.Σ. κάθε τρίμηνο ή όταν του ζητηθεί. Η κατάσταση πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα.
Ενεργεί τις αναλήψεις χρημάτων με απόφαση του Δ.Σ.
Καταρτίζει και υποβάλλει στο Δ.Σ. τον ετήσιο προϋπολογισμό, τον ετήσιο ισολογισμό και τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό. Τα ανωτέρω εγκρίνονται και επικυρώνονται από το Δ.Σ. και την Γ.Σ.
Φροντίζει για την είσπραξη όλων των οφειλομένων χρηματικών ποσών προς το Σωματείο.
Φροντίζει για την κανονικά είσπραξη των συνδρομών, εγγραφών και λοιπών εισφορών και ενημερώνει το Δ.Σ. για τις καθυστερήσεις καταβολής αυτών από τα μέλη.
Αναλαμβάνει την τήρηση και επιμέλεια όλων των υπαρχόντων λογαριασμών του Σωματείου στις τράπεζες, καθώς και την επικοινωνία με αυτές.
Με την προϋπογραφή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα μπορεί να εξουσιοδοτεί για την είσπραξη εσόδων του Σωματείου και την πληρωμή υποχρεώσεων του Σωματείου.
Οι λοιποί τρεις (3) Έφοροι μετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εκτελούν τα ειδικά καθήκοντα που τους αναθέτει αυτό ή ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.)

Αρμοδιότητες της Γ.Σ.

Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από τον νόμο ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα. Αποφασίζει και για οποιαδήποτε άλλο ζήτημα αρμοδιότητας άλλου οργάνου που θα υπαχθεί στην κρίση της, μετά από απόφαση του άλλου οργάνου και μετά την αναγραφή του ζητήματος στα θέματα ημερησίας διάταξης του Γ.Σ.
Η Γ.Σ. ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του Σωματείου και έχει δικαίωμα οποτεδήποτε να παύει τα μέλη των οργάνων αυτών, όταν αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο λόγο (π.χ. βαριά παράβαση των καθηκόντων τους, ανικανότητα για τακτική διαχείριση κτλ.).
Η Γ.Σ. έχει αποκλειστική αρμοδιότητα:

Να κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ.
Να αποφασίζει για την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και του ετήσιου ισολογισμού και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
Να αποφασίζει και να εγκρίνει μια έκτακτη δαπάνη ή εκταμίευση ή πληρωμή που δεν συμπεριλαμβάνεται στον ετήσιο προϋπολογισμό και υπερβαίνει σαν ποσό το ποσό που αντιστοιχεί σε πέντε (5) φορές μιας ετήσιας συνδρομής.
Να εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ., τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ., τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
Να αποφασίζει για τη διάλυση του Σωματείου.
Να εγκρίνει την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα μέλη αν αυτή η εισφορά υπερβαίνει σαν ποσό το ποσό μιας ετήσιας συνδρομής.
Ν’ αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Α. Σύγκληση Γ.Σ.

Η Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ., που την προκηρύσσει τουλάχιστον τρεις (3) εβδομάδες πριν τη διεξαγωγή της, εκδίδοντας πρόσκληση που θα φέρει τις υπογραφές του Προέδρου και του Γραμματέα και θα καθορίζει το χρόνο και τα θέματα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη, είτε μέσω των εκδόσεων του Σωματείου, είτε δια αλληλογραφίας, είτε με ανακοίνωση του Δ.Σ., είτε μέσω ηλεκτρονικής οδού (π.χ. e-mail, fax, Internet, κλπ.). Η πρόσκληση για τη Γ.Σ. αναρτάται επίσης στα γραφεία του Σωματείου και δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον εφημερίδα της Αθήνας. Ταυτόχρονα ανακοινώνεται ο αριθμός των μελών και κατάλογος όσων δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους. Μη εντάξει ταμειακά μέλη δεν μετέχουν στη Γενική Συνέλευση.
Αιτήσεις και προτάσεις που πρόκειται να υποβληθούν στη Γ.Σ. μπορούν να τεθούν από το κάθε μέλος, αφού αυτές έχουν υποβληθεί έγγραφα προς το Δ.Σ. πριν από μία (1) εβδομάδα από τη σύγκληση της Γ.Σ.

Β. Τακτική & Έκτακτη Γ.Σ.

Οι Γ.Σ. του Σωματείου είναι τακτικές και έκτακτες και αποτελούνται από τα μέλη του Σωματείου. Κάθε χρόνο συγκαλείται μία (1) τακτική Γενική Συνέλευση στο πρώτο 15ήμερο του Φλεβάρη. Η τακτική Γ.Σ και μόνο αυτή:

Κρίνει τον απολογισμό των πεπραγμένων του Δ.Σ. και απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
Ψηφίζει τα μέλη του Δ.Σ., τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ., τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
Ψηφίζει (εγκρίνει) τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό και ταμειακό απολογισμό.
Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται για σοβαρά θέματα του Σωματείου, με απόφαση του Δ.Σ. ή με έγγραφη αίτηση του 1/7 των μελών του Σωματείου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση διαφωνίας στο Δ.Σ. η έκτακτη Γ.Σ. μπορεί να συγκληθεί και από 3 μέλη του Δ.Σ.. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο σε εφτά (7) ημέρες το αργότερο από την υποβολή της αίτησης, να συγκαλέσει την έκτακτη Γ.Σ.. Αν στη δεύτερη περίπτωση το Δ.Σ. αδρανεί, η έκτακτη Γ.Σ. μπορεί να συγκληθεί με δικαστική απόφαση από το 1/7 των μελών ή την Ελεγκτική Επιτροπή ή από τρία (3) μέλη του Δ.Σ.. Η πρόσκληση ή η αίτηση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει απαραίτητα να αναφέρει τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης, τόπο και χρόνο, καθώς να φέρουν τις υπογραφές των αιτούντων. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση προκηρύσσεται τέσσερις (4) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της. Στην Έκτακτη Γ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη του Σωματείου. Στην ειδική περίπτωση παραίτησης ή έλλειψης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει το δικαίωμα μέλος του Σωματείου να υποβάλει αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο με αίτημα, να διορισθεί προσωρινή διοίκηση, που θα είναι υποχρεωμένη να διενεργήσει εκλογές για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου μέσα σε τρις (3) μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης και ως τότε να διαχειρίζεται τις κατεπείγουσας φύσης υποθέσεις του σωματείου. Είναι αδιάφορο αν το μέλος αυτό δεν είναι ταμειακά τακτοποιημένο.
Στην περίπτωση που το Δ.Σ. πρόκειται να παραιτηθεί ως σώμα, υποχρεούται να συγκαλέσει προηγούμενα Έκτακτη Γ.Σ. και να φέρει σ’ αυτή το θέμα της παραίτησής του. Αν το Δ.Σ. παραιτηθεί χωρίς να τηρήσει αυτή τη διαδικασία, η έκτακτη Γ.Σ. θα συγκληθεί με τον παραπάνω τρόπο.
Η Γ.Σ. μπορεί να είναι τακτική η έκτακτη, όσον αφορά την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού και τη διάλυση του σωματείου, και απαιτείται η παρουσία του μισού (1 /2) τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών του σωματείου και η συμβολή στη λήψη της σχετικής απόφασης της πλειοψηφίας των3 /4.
Το Δ.Σ κατά την τακτική Γ.Σ κάνει έκθεση των πεπραγμένων της θητείας του, υποβάλλει ταμειακό απολογισμό, καταθέτει τον προϋπολογισμό της διετίας και αναγιγνώσκεται η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
Η Γενική Συνέλευση μετά την κατάθεση της εντολής του απελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγει Πρόεδρο, Γραμματέα και Αντιπρόεδρο. Μέλος του Δ.Σ μπορεί να εκλεγεί Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος.

Γ. Απαρτία – Λήψη αποφάσεων Γ.Σ.

Η Γ.Σ. αποτελείται από όλα τα εγγεγραμμένα ταμειακώς εντάξει μέλη του Σωματείου.
Στη Γενική Συνέλευση κάθε μέλος έχει το δικαίωμα μιας (1) ψήφου σε κάθε γενόμενη ψηφοφορία. Η ψήφος είναι προσωπική και δεν μεταβιβάζεται. Τα Επίτιμα Μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, όπως επίσης και οι διάφοροι υποστηρικτές, συνδρομητές, δωρητές, χορηγοί, φίλοι, κλπ. του Σωματείου.
Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται ρητά άλλη πλειοψηφία. Η Γενική Συνέλευση ούτε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων δεν μπορεί ν’ αποφασίζει για την προσθήκη θέματος στην ημερήσια διάταξη εκτός και αν παρίσταται το σύνολο των μελών και δεν υπάρχει εναντίωση έστω και ενός μέλους.
Απόφαση με έννοα μομφής κατά μέλους ανώνυμα μεν απαιτεί πλειοψηφία 3/4, επώνυμα δε των 2 /3. Το θέμα αυτό χρειάζεται να είναι γραμμένο στην Ημερήσια Διάταξη.
Η Γ.Σ. αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία φανερή ή μυστική, ποτέ όμως δια βοής. Η ψηφοφορία στη Γ.Σ. αν είναι φανερή, γίνεται με απλή ανάταση του χεριού από το μέλος που ψηφίζει. Μυστική είναι κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές, σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση και σε προσωπικά θέματα, ή αν ζητηθεί τέτοια και πάρει απόφαση η Γ.Σ.
Πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων και παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών είναι αναγκαία για τις αποφάσεις που λαμβάνονται για:

Τροποποίηση του καταστατικού
Πρόταση για απαλλαγή του Δ.Σ. από τα καθήκοντα του και
Διάλυση του Σωματείου
Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του 1 /3 των ταμειακώς εντάξει δόκιμων και τακτικών μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας διενεργείται νέα Γ.Σ μετά από μία (1) εβδομάδα στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων. Το Δ.Σ υποχρεούται να δημοσιεύσει αμέσως νέα σχετική ανακοίνωση και να στείλει στα μέλη ανακοίνωση πριν από πέντε (5) ημέρες εκτός αν έχει ενσωματώσει αυτή στην αρχική πρόσκληση.
Την διεύθυνση των εργασιών της συνεδρίασης έχει ο Πρόεδρος ο οποίος διευθύνει τη συνεδρίαση και την ευθύνη για τη τήρηση και τη σύνταξη των πρακτικών έχει ο Γραμματέας. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της Γ.Σ. και σε ότι αφορά στις αποφάσεις της θα τηρούνται πρακτικά σε ιδιαίτερο βιβλίο από τα οποία θα πρέπει να προκύπτουν οι ειλημμένες αποφάσεις και οι συζητήσεις της Γ.Σ. Τα πρακτικά συντάσσονται και τηρούνται με ευθύνη του Γραμματέα και υπογράφονται από όλα μέλη του Δ.Σ. Τα πρακτικά των Γ.Σ. μπορούν να τηρούνται και με μαγνητόφωνο, για την ακριβέστερη απόδοση της συζήτησης. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας έχουν την ευθύνη της μεταφοράς της μαγνητοφωνημένης συζήτησης σε γραπτό κείμενο, ενώ η ταινία του μαγνητοφώνου παραμένει στο αρχείο του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 17ο : ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΕ Γ.Σ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

Το Σωματείο μπορεί να εκπροσωπείται στις Γενικές Συνελεύσεις άλλων σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών με έναν αντιπρόσωπό του, που πρέπει απαραιτήτως να είναι μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου. Ο αντιπρόσωπος ορίζεται με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Σωματείου μαζί με έναν αναπληρωτή.

ΑΡΘΡΟ 18ο : ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Με μυστική ψηφοφορία από τη τακτική Γ.Σ. πραγματοποιείται:

η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) αποτελούμενου από επτά (7) μέλη και η εκλογή των τριών (3) αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ.
Με φανερές ψηφοφορίες από την τακτική Γ.Σ. πραγματοποιούνται:

η εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούμενη από τρία (3) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά και
η εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής αποτελούμενη από τρία (3) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά.
Οι εκλογές των μελών του Δ.Σ. και των αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ., των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής και των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, γίνονται με τρεις (3) ξεχωριστές ψηφοφορίες αντίστοιχα. Η ψηφοφορία για την εκλογή του νέου Δ.Σ. προηγείται όλων των υπολοίπων ψηφοφοριών.

ΑΡΘΡΟ 19ο : ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Δικαίωμα συμμετοχής υποψηφιότητας για μέλος Δ.Σ. ή μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής ή μέλος Εφορευτικής Επιτροπής έχουν μόνο τα τακτικά μέλη του Σωματείου που έχουν εκπληρώσει όλες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις (ετήσιες συνδρομές, οφειλές, κλπ) προς το Σωματείο.
Μέλος που έχει τα προσόντα να εκλεγεί και επιθυμεί να υποβάλλει υποψηφιότητα για μέλος Δ.Σ. σε κάποιο αξίωμα, οφείλει :

Να καταθέσει σχετική γραπτή αίτηση προς το Δ.Σ. του Σωματείου τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδες πριν από τη τακτική Γ.Σ. που θα συγκληθεί.
Να έχει τακτοποιήσει τις προς το Σωματείο ταμειακές του υποχρεώσεις και εν γένει τις οφειλές του, τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδες πριν από την τακτική Γ.Σ. που θα συγκληθεί.
Τα ονόματα των υποψηφίων για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. αναγράφονται σε ειδικό κατάλογο υποψηφίων με αλφαβητική σειρά. Tο ανωτέρω έντυπο φέρει τις υπογραφές όλων των μελών του εν ενεργεία Δ.Σ. και τη Σφραγίδα του Σωματείου.
Το Δ.Σ. την επόμενη μέρα από την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή υποψηφιοτήτων συνέρχεται και αποφασίζει για την ανακήρυξη των υποψηφίων για τις θέσεις των μελών του Δ.Σ. Συντάσσεται και αναρτάται στα γραφεία του Σωματείου, τουλάχιστον μία (1) βδομάδα πριν την Γ.Σ., ένας πίνακας που περιέχει τα ονόματα των υποψηφίων για τις θέσεις των μελών του Δ.Σ., με αλφαβητική σειρά. Ο ανωτέρω πίνακας φέρει τον αριθμό της απόφασης του Δ.Σ,, τις υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα και τη σφραγίδα του Σωματείου. Ίδιος πίνακας αναρτάται και στην αίθουσα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 20ο : ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ

Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών Δ.Σ. διεξάγεται με ενιαία έντυπα ψηφοδέλτια στα οποία αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των προσώπων που έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι. Κάθε έγκυρο ψηφοδέλτιο φέρει στο κάτωθι εμπρόσθιο μέρος του την υπογραφή του Προέδρου και τη σφραγίδα του Σωματείου. Αλλιώς θεωρείται άκυρο.
Η ψηφοφορία για την εκλογή μελών του Δ.Σ. γίνεται με ονομαστική κλήση και με αλφαβητική σειρά των ταμειακώς εντάξει δόκιμων και τακτικών μελών.
Οι ψηφοφορίες για την εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής και Εφορευτικής Επιτροπής γίνονται με φανερή ψηφοφορία (ανάταση χεριού) των ταμειακώς εντάξει δόκιμων και τακτικών μελών και καταγραφή των ψήφων από την υπάρχουσα Εφορευτική Επιτροπή, αφού πρώτα αναγραφούν και διαβαστούν στην Γ.Σ. τα ονόματα των υποψηφίων. Υποψηφιότητες για την Ελεγκτική Επιτροπή και την Εφορευτική Επιτροπή υποβάλλονται προφορικά μέχρι και πριν τη διενέργεια των αντιστοίχων ψηφοφοριών.
Στις εκλογές, το δόκιμο ή τακτικό μέλος που έχει δικαίωμα ψήφου, επιδεικνύει, πριν ψηφίσει, στην Εφορευτική Επιτροπή την αστυνομική του ταυτότητα, ή το διαβατήριό του, ή άλλο δημόσιο έγγραφο που αποδεικνύει τα στοιχεία του και παραλαμβάνει από την Εφορευτική Επιτροπή ένα φάκελο, ένα ενιαίο και ένα λευκό ψηφοδέλτιο.
Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας κάθε μέλος δικαιούται να τοποθετήσει αριστερά των ονοματεπωνύμων των υποψηφίων της προτίμησης του μέχρι επτά (7) σταυρούς προτίμησης Οι σταυροί τοποθετούνται παραπλεύρως των ονομάτων και θα πρέπει να αντιστοιχεί ένας (1) σταυρός προτίμησης ανά ονοματεπώνυμο υποψηφίου, διαφορετικά το ψηφοδέλτιο θεωρείται άκυρο. Το κάθε συμπληρωμένο ψηφοδέλτιο ή το λευκό εσωκλείεται μέσα στον αντίστοιχο φάκελο και οι σφραγισμένοι φάκελοι ρίχνονται έκαστος στην κάλπη της Εφορευτικής Επιτροπής τη στιγμή της πραγματοποίησης της ψηφοφορίας.
Οι επτά (7) πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας του ενιαίου ψηφοδελτίου για την εκλογή μελών του Δ.Σ. αποτελούν τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. και οι επόμενοι τρεις (3) κατά σειρά αποτελούν τα αναπληρωματικά μέλη αυτού. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων διενεργείται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.
Το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την εκλογή του συνέρχεται υποχρεωτικά υπό την προεδρία εκείνου, που πήρε τις περισσότερες ψήφους και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και τους Εφόρους των Τμημάτων.
Σε περίπτωση ισοψηφίας για την ανάδειξη του Προέδρου, τότε διενεργείται κλήρωση. Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. κοινοποιείται μετά σε όλα τα μέλη από το Δ.Σ.
Στη συνεδρίαση συγκρότησης του Δ.Σ. σε σώμα καλείται το απερχόμενο Δ.Σ. να παραδώσει στο νέο Δ.Σ. τα Βιβλία, τις σφραγίδες, το αρχείο, τα κλειδιά των γραφείων και γενικά τα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου με σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής που υπογράφεται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία.

ΑΡΘΡΟ 21ο : ΨΗΦΟΣ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Σε περίπτωση απουσίας από τις ψηφοφορίες της Γ.Σ. για την εκλογή μελών του Δ.Σ., ένα δόκιμο ή τακτικό μέλος που έχει δικαίωμα ψήφου, μπορεί να ψηφίσει με αλληλογραφία, με την αποστολή έγκυρου και ενυπόγραφου (από τον ψηφίζοντα) ψηφοδελτίου που βρίσκεται μέσα σε ειδικό σφραγισμένο φάκελο (σφραγισμένο ψηφοδέλτιο) και έχει αποσταλεί δια αλληλογραφίας ή έχει παραδοθεί προς το Δ.Σ. από το απουσιάζον μέλος και έχει παραληφθεί τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη μέρα πριν την διενέργεια των εκλογών. Παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του αποστέλλοντος να παραδοθεί εγκαίρως στο Δ.Σ. το σφραγισμένο ψηφοδέλτιο του. Το σφραγισμένο ψηφοδέλτιο για να είναι έγκυρο πρέπει να φέρει εξωτερικά τις υπογραφές του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα. Τα σφραγισμένα αυτά ψηφοδέλτια φυλάσσονται από την Εφορευτική Επιτροπή και αποσφραγίζονται παρουσία της Γ.Σ. τη στιγμή της καταμέτρησης των ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 22ο : ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γ.Σ. για ετήσια θητεία Αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη με καθήκον την άσκηση ταμειακού και διαχειριστικού έλεγχου του Δ.Σ. και υποβολή σχετικής έκθεσης στην επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση ή και σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση αν η Επιτροπή το κρίνει απαραίτητο ή αν τούτο ζητηθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η Ελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. και έχει δικαίωμα να εξετάζει τα λογιστικά και ταμειακά βιβλία του Σωματείου όποτε αυτή το κρίνει αναγκαίο ή απαραίτητο. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα, για το Δ.Σ ή για την Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 23ο : ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με τη μέριμνα της Εφορευτικής Επιτροπής που αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά και τα οποία εκλέγονται με φανερή ψηφοφορία από τα δόκιμα και τακτικά μέλη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Η Εφορευτική επιτροπή παραλαμβάνει από το Δ.Σ. τον εκλογικό κατάλογο, που περιλαμβάνει τα τακτοποιημένα ταμειακώς μέλη. Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την έκδοση επαρκών ψηφοδελτίων για την καταλληλότητα της κάλπης και για κάθε σχετικό με τις αρχαιρεσίες ζήτημα.
Η Εφορευτική επιτροπή ανακοινώνει επίσημα τους καταλόγους των υποψηφίων που έχουν υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας. Την ημέρα της ψηφοφορίας που είναι μυστική και πριν απ’ αυτή η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει την κάλπη, ελέγχει αν είναι κενή, τη σφραγίζει και στη συνέχεια ο Πρόεδρός της κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας.
Μπορούν να παραβρίσκονται και να παρακολουθούν και οι υποψήφιοι ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική επιτροπή προβαίνει στη διαλογή των ψήφων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Η διαλογή γίνεται μπροστά σ’ όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία. Ενστάσεις υποβάλλονται σ’ όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Η Εφορευτική Επιτροπή συνεδριάζει αμέσως και ανακοινώνει την απόφαση. Στην αρχή γίνεται καταμέτρηση των ψηφοδελτίων. Ακολουθεί η καταμέτρηση των ψήφων, που πήρε ο κάθε υποψήφιος. Τέλος γίνεται η ανακήρυξη των υποψηφίων που εκλέχτηκαν.
Για όλες τις ενέργειες της, η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό που υπογράφεται από τα μέλη της.

ΑΡΘΡΟ 24ο : ΒΙΒΛΙΑ

Το Σωματείο τηρεί τα παρακάτω Βιβλία:

Βιβλίο Μητρώου Μελών
Βιβλίο Μητρώου Συνδρομητών και Χορηγών
Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων
Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
Πρωτόκολλο Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων
Βιβλίο Εκδηλώσεων και Δραστηριοτήτων
Βιβλίο Ταμείου
Βιβλίο πρακτικών Ελεγκτικής Επιτροπής
Αν χρειασθεί η τήρηση άλλων βιβλίων που δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω λίστα, το Δ.Σ. αποφασίζει για τη τήρηση τους.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Σε περίπτωση που τα μέλη δεν φτάνουν τα δέκα το Σωματείο διαλύεται με αίτηση στο Πρωτοδικείο από οποιοδήποτε μέλος.

ΑΡΘΡΟ 26ο : ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Το Σωματείο φέρει σφραγίδα στρογγυλή και κυκλοτερώς το διακριτικό τίτλο “HELLAS TRANSALP CLUB”, κάτωθεν δε το έτος ίδρυσης 2000.

ΑΡΘΡΟ 27ο : ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΑ

Το διακριτικό σήμα του σωματείου περιλαμβάνει το χάρτη της Ελλάδος και πάνω σ’ αυτόν, με σκούρα κεφαλαία γράμματα τη λέξη “TRANSALP” στην αγγλική , μια τεθλασμένη γραμμή προς τα πάνω που ξεκινάει από το γράμμα “R” της προαναφερόμενης λέξης, κάτω από αυτήν με λεπτά γράμματα τις λέξεις “HELLAS” και “CLUB” στην Αγγλική. Στο κάτω αριστερό μέρος φέρει τα γράμματα “www.” , τη λέξη “transalp” και τα γράμματα “gr” στην Αγγλική. Στο κάτω δεξιό μέρος εικονίζεται μία μοτοσικλέτα με τον αναβάτη της σε πλάγια θέση και η σκιά του αναβάτη της.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Για λήψη απόφασης ν’ αλλάξει ο σκοπός του σωματείου χρειάζεται η συναίνεση όλων των μελών. Η συναίνεση των απόντων μπορεί να δοθεί και εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 29ο : ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το Καταστατικό τούτο, αποτελούμενο από είκοσι εννέα (29) άρθρα διαβάστηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από τα Ιδρυτικά Μέλη στις 5 Σεπτεμβρίου 2000. Το Καταστατικό θα ισχύει από την καταχώρισή του στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο του Πρωτοδικείου.