Βοήθεια στους πληγέντες της Καρδίτσας

September 14, 2023

Βοήθεια στους πληγέντες της Καρδίτσας

Μετά από επικοινωνία με το μέλος μας Alexandros Siokis , έχει βρεθεί δίαυλος ώστε η […]