Εκπαιδευτικό πρόγραμμα παροχής πρώτων βοηθειών (Δημιουργία διασωστικής ομάδας)

June 17, 2023

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα παροχής πρώτων βοηθειών (Δημιουργία διασωστικής ομάδας)- UPDATED

Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας ενημέρωσης και αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρει ο Σύλλογος στα μέλη του και σε συνεργασία […]