ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ HTC ΧΑΝΙΑ (21-24/6/2024)

February 29, 2024

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ HTC ΧΑΝΙΑ (21-24/6/2024) – UPDATED

Χαιρετούμε την παρέα, το πρόγραμμα της εκδήλωσης καθώς και τα διαθέσιμα καταλύματα μπορείτε να τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://drive.google.com/file/d/1EhREpRmQBdRywnDrahVddsZSGkQB5tGh/view?fbclid=IwAR25UnXEw-0Wz-lSaOstJ-rrDxzkkSHXdfVslpBMsrvQ_T1SsxDiwBqbNlg […]